Thursday, December 24, 2020

เรื่องของ 'สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์' โดย 'สมยศ พฤกษาเกษมสุข' ... กำเนิดแดงสยาม และหมุดหมาย อุดมการณ์ การต่อสู้ของ นปช.

https://www.facebook.com/watch/?v=481017479551286

เรื่องของ 'สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์' โดย 'สมยศ พฤกษาเกษมสุข' ...

กำเนิดแดงสยาม และหมุดหมาย อุดมการณ์ การต่อสู้ของ นปช.

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...