Tuesday, October 18, 2016

"ลุงเย็นลมป่า พระสุวิทย์คือใคร? ทำไมเย้ยทั้งกฎของบรรพชิตและฆราวาสได้ดังใจ"


         
ความจริงประเทศไทย has shared a video with you on YouTube
         
ลุงเย็นลมป่า พระสุวิทย์คือใคร? ทำไมเย้ยทั้งกฎของบรรพชิตและฆราวาสได้ดังใจ
ลุงเย็นลมป่า พระสุวิทย์คือใคร? ทำไมเย้ยทั้งกฎของบรรพชิตและฆราวาสได้ดังใจ
...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...