Friday, October 14, 2016

เหตุวุ่นวายปลายรัชกาลที่ ๙

เคยยิ่งใหญ่ไกรเกียรติสูงเสียดเมฆ
สร้างปลุกเสกหลายศกยกตนสูง
เจ็ดสิบปีดีชั่วกลั้วกลจูง
จากนกยูงลดค่ามาเป็นแลน
No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...