Wednesday, August 31, 2016

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบสู่เสรี ปชต.

ลิ้งค์รับชมการถ่ายทอดสดเครือข่ายมดแดงล้มช้าง สร้างชาติ

ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปลี่ยนระบอบ


https://youtu.be/7zMte2Rh_Cw  ดร. เพียงดิน รักไทย Official 

https://youtu.be/vpCwUZPAhiw  เครือข่ายมดแดงล้มช้าง Official 

https://youtu.be/q5Py0Rc2_MI มหาวิทยาลัยประชาชน Official 

https://youtu.be/KtjReVAIpC4 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชน 

https://youtu.be/HjBfQbTpULE OFHD Official องค์การเสรีไทยฯ 

https://youtu.be/PTHvgmdttaI  เครือข่ายเปลี่ยนระบอบ Official 

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...