Wednesday, July 13, 2016

สงครามระหว่างโลกตะวันตก กับ จีน ต่อกรณีพิพาทหมู่เกาะแถวใกล้ ๆ บ้านเรา ทะเลจีนใต้ กำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ

สงครามระหว่างโลกตะวันตก กับ จีน ต่อกรณีพิพาทหมู่เกาะแถวใกล้ ๆ บ้านเรา ทะเลจีนใต้
กำลังระอุขึ้นเรื่อย ๆ 
No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...