Wednesday, July 20, 2016

เพื่อมวลชนสัญจร ภาคพิเศษ โดย.. อ.ชูพงษ์ เปลี่ยนระบอบ และ สหายหมาน้อย. 20-07-59

เพื่อมวลชนสัญจร ภาคพิเศษ
โดย..
อ.ชูพงษ์ เปลี่ยนระบอบ 
และ
สหายหมาน้อย.
20-07-59

FAIYEN CHANNEL
ยูทูป;

mp3;

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...