Sunday, June 19, 2016

""การศึกษา"รัฐไทย. ฝังชิฟ"แยกดินแดน"ให้นร.ไทยมุสลิม" จอม เพชรประดับ JomVoice

""การศึกษา"รัฐไทย. ฝังชิฟ"แยกดินแดน"ให้นร.ไทยมุสลิม" 
จอม เพชรประดับ JomVoice


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...