Tuesday, June 14, 2016

'เนติวิทย์' โพสต์คุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงตัวคุณเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอด

'เนติวิทย์' โพสต์คุณจะสอนคนเป็นครูได้ยังไงตัวคุณเต็มไปด้วยอคติขั้นมืดบอด

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...