Sunday, June 12, 2016

ประธานาธิบดี กล่าวถึงฆาตกรรมที่ฟลอริด้า ... เป็นฆาตกรรมแห่งความเกลียดและการก่อการร้ายต่อวิถีชีวิตแบบอเมริกัน

President Obama's remarks on mass shooting in Orlando Florida https://youtu.be/2MLtEUj-8Fw
No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...