Tuesday, June 14, 2016

แผนโค่นล้มจอมพล ป. ลุงสนามหลวง รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ 14jun2016

แผนโค่นล้มจอมพล ป. ลุงสนามหลวง รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้ June 14, 2016


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...