Saturday, May 14, 2016

Oh my God.! "อารยะ..แบบไทย" ใช้กฎหมายทำร้ายประชาชน

Oh my God.! "อารยะ..แบบไทย" ใช้กฎหมายทำร้ายประชาชน

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...