Saturday, May 21, 2016

"2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก” ทรราช คสช.

2 ปีรัฐประหาร จากมุมมองของโบ้ วรวุฒิ บุตรมาตร หนึ่งในสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM)
แล้ว ‪#‎2ปีรัฐประหาร‬ ของคุณเป็นอย่างไร
อีกช่องทางในการรับชม https://www.youtube.com/watch?v=J_maZO1sCUw&feature=youtu.be
--------------------
ร่วมกันแสดงพลังเนื่องในโอกาสครบรอบ "2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ลาน 6 ตุลา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จากนั้นเดินขบวนแสดงพลังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 17.00 น.

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...