Monday, May 16, 2016

อ ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 พ ค 2559 ตอน คสช ลากยาวลงนรก ปชช ต้องลุกมาชิงเมือง

ชูพงศ์ ถี่ถ้วน 16 2559 ตอน คสช ลากยาวลงนรก ปชช ต้องลุกมาชิงเมือง

https://youtu.be/Xq60OhHigV4

https://youtu.be/elQ3o4EYUwA

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...