Tuesday, April 26, 2016

7 สิงหาคม.... พร้อมกันทั่วประเทศ " ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช."..

แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน...

7 สิงหาคม....

พร้อมกันทั่วประเทศ " ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ ทรราช คสช."..

ขอบคุณ เจ้าของภาพ

-

เสรีชน


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...