Thursday, April 28, 2016

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

คนต้องเท่ากับคน 27 เม.ษ. 59

ตอน ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไทยคือกลุ่มอนุรั­­กษ์นิยม

วิทยกร จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาฯ เสรีไทย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...