Thursday, March 17, 2016

เปิดโปง เปรม&ปีย์ สองเฒ่ากาลีศักดินา ลุงเย็นลมป่า รู้ไหม ใครทำให้คนไทยยากจน

เปิดโปง เปรม&ปีย์ สองเฒ่ากาลีศักดินา ลุงเย็นลมป่า รู้ไหม ใครทำให้คนไทยยากจน  http://www.mediafire.com/download/iw25k3zd0dexih5/yenlompa-suda-17-03-16.mp3No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...