Monday, March 28, 2016

จดหมาย (ลับ) จาก ปรีดีย์ พนมยงค์ ถึงศรีภริยา และความลับ(จริง) กรณีสวรรคต ร. 8

สองฉบับ 2475 เขียนถังศรีภริยา ว่าด้วยชะตากรรมสองชีวิตที่ถูกปัญหาการเมืองทำให้ทุกข์ทรมาณ
2510 ถึงศรีภริยา ด้วยความรักความคิดถึง
2525 ความลับ(จริง) กรณีสวรรคต
2526


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...