Tuesday, March 1, 2016

ทุกศาสนาใต้ชะตากรรมเดียวกัน เปิดเครื่องชน # 15 ใบตองสดและก้านกล้วยเตือนให้ระวังการยุแหย่ให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา

ทุกศาสนาใต้ชะตากรรมเดียวกัน 
เปิดเครื่องชน # 15 ใบตองสดและก้านกล้วยเตือนให้ระวังการยุแหย่ให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...