Tuesday, February 9, 2016

ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่รัฐธรรมนูญ ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องจะเอาประชาธิปไตยหรือเอาแค่รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่รัฐธรรมนูญ
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องจะเอาประชาธิปไตยหรือเอาแค่รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...