Wednesday, February 10, 2016

ความเป็นมาของการที่สถาบันอื่นต้องสาบานตนแต่กษัตริย์ไทยกลับไม่ต้องสาบานตน

ทำไมกษัตริย์ไทยไม่สาบานตน
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงเรื่องความเป็นมาของการที่สถาบันอื่นต้องสาบานตนแต่กษัตริย์ไทยกลับไม่ต้องสาบานตน

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...