Wednesday, February 10, 2016

ชะตากรรมของผู้ภักดี ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

ชะตากรรมของผู้ภักดี
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...