Friday, February 19, 2016

รายการคนต้องเท่ากับคนประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทยฯ

รายการคนต้องเท่ากับคนประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทยฯ

https://youtu.be/LucfGmcQXGw   

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...