Monday, January 4, 2016

รวมใจไทยเพื่อการปฏิวัติปวงชน อวยพรปีใหม่ 2559

คุณลุงเย็นลมป่า  "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1 Jan2016

ดารุณี กฤตบุญญาลัย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1Jan2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1 Jan2016

เพียงดิน รักไทย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1Jan2016

จรัล ดิษฐาอภิชัย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1Jan2016

คุณป้าแนนซี่ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1 Jan2016 

คุณประเวศน์ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1Jan2016 

คุณสุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาวMedia Force"ช่วงที่2@1Jan2016

ชูพงค์  ถี่ถ้วน เปลี่ยนระบอบ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาวMedia Force"ช่วงที่2@1Jan2016

นัน-หนิง และ สุรชัย แซ่ด่าน "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1Jan2016

สุรชัย แซ่ด่าน "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1Jan2017

คุณลุงสนามหลวง "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1 Jan2016

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...