Thursday, November 19, 2015

หนังสือลับ ... สรุปรายนามผู้กระทำการทุจริต และผิดมาตรา 112 ประกอบด้วย....


หนังสือลับ สรุปรายนามผู้กระทำการทุจริต และผิดมาตรา 112 ประกอบด้วย
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร. พ.อ.คชาชาติ บุญดี พลตรีสุชาติ พรหมใหม่ นายสุริยัน (หมอหยอง ตาย). พลตรีพิสิฐศักดิ์(ตาย). พ.ต.ต.ปรากรม(ตาย) นายจิรวงศ์(เกือบตาย) พลเอกสุรเชษฐ์ พ.อ.ณัฐวัฒน์........โอ้ว มือสั่นเลย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...