Friday, October 9, 2015

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น “หน้าไหว้หลักหลอก” อย่างไรบ้าง

Tyrell Haberkorn นักวิจัยและอาจารย์ จาก ANU ให้สัมภาษณ์ ประยุทธ์นั้น "หน้าไหว้หลักหลอก" อย่างไรบ้าง

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...