Tuesday, October 13, 2015

เฮ้ย+++ ม.เชียงใหม่ ออกกฏใหม่ นักศึกษาแต่งชุดไทย-ชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์

ม.เชียงใหม่ ออกกฏใหม่ นักศึกษาแต่งชุดไทย-ชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร์ 

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...