Friday, October 16, 2015

หลังบ้านภูมิพล สัมภาษณ์เปิดอกเรื่องหลังบ้านของครอบครัวเทวดา

เรื่องเหม็นเย็นนี้ # 13 
Shame # 13 Bhumibol Family
หลังบ้านภูมิพล สัมภาษณ์เปิดอกเรื่องหลังบ้านของครอบครัวเทวดา

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...