Monday, September 28, 2015

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนประกาศรายชื่อ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน”


KP Page
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนประกาศรายชื่อ "สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน" หลังจากเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2558 ทางเพจ Facebook รัฐธรรมนูญในฝัน โดยบุคคล 10 คนที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุด ได้แก่

1. เกษียร เตชะพีระ
2. คณิน บุญสุวรรณ 
3. จาตุรนต์ ฉายแสง
4. นิธิ เอียวศรีวงศ์
5. พนัส ทัศนียานนท์
6. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 
7. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
8. สุขุม นวลสกุล
9. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
10. สมบัติ บุญงามอนงค์

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...