Sunday, September 13, 2015

เผด็จการทหาร ปล้นชาติแล้วถลุงงบประมาณกันแบบปากมันแผล็บ

งบรักษาพยาบาลตัดลงเรื่อยๆจนการรักษาไม่มีคุณภาพแล้วแต่งบอื่นๆเช่นเบี้ยประชุมทำไมมันให้กัน6,000  9,000. ในแต่ละครั้ง ตั้งพวกพ้องในตำแหน่งต่างๆเงินเดือนได้รับซำ้ซ้อนเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มารับตำแหน่งสนช.หรืออื่นๆรับเงิน2ทา

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...