Wednesday, September 9, 2015

คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานที่ประชุมสมัชชาประชาชนฯ ครั้งที่ 1 สรุปหลักการของระบอบปชต. สมบูรณ์

คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ประธานที่ประชุมสมัชชาประชาชนฯ ครั้งที่ 1 สรุปหลักการของระบอบปชต. สมบูรณ์
https://youtu.be/09tdvZqICIo

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...