Thursday, August 20, 2015

TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-วัดโพธิ์ เริ่มบางตา


TV24 20-08-58 News Room 18.30 - รายงานพิเศษ นักท่องเที่ยวที่วัดพระแก้ว-ว...


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...