Tuesday, August 25, 2015

อำเภอที่จะแยกจัดตั้ง เป็นจังหวัดใหม่ต่อไป

อำเภอที่จะแยกจัดตั้ง
เป็นจังหวัดใหม่ต่อไป

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...