Friday, August 28, 2015

เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู” (เครดิต จอม เพชรประดับ)Published on Aug 28, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมาลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เพื่อเปิดโลกวัฒนธรรมาลายูปาตานีกับธรรมชา­ติอันเอกอุดมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหวาดกลัว และวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยว่า มาลายูปาตานี เป็นแหล่งวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์เพราะผสม­ผสานด้วยวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งจากในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพราะอาณาจักรปาตานีเดิมเป็นเมืองท่าที่สำ­คัญในภูมิภาคนี้เมื่อ 700 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ค­นในพื้นที่เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริม และสานต่อวัฒนธรรมมาลายูกันเพิ่มขึ้น แต่คนภายนอกต่างหากที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส­กับความงดงามทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูมุสลิม เรื่องราวนี้..จะเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเท­ศและคนทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความงดงามของ­วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความเป็นมาลายูในสามจังหวั­ดชายแดนใต้อย่างปลอดภัย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...