Friday, August 21, 2015

งามหน้าอีกแล้ว อเมริกาและยุโรป งดซื้อสินค้าไทยของซีพี และกำลังฟ้องร้องเรื่องการผลิตจากแรงงานทาส

http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/12/carrefour-stops-buying-prawns-cp-foods-slavery-revelations
คาร์ฟูงดซื้อกุ้งไทย หลังจากสอบสวนแล้ว พบว่ามีการใช้แรงงานทาส (ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว)
และกรณีนี้ ถูกจับตาไปทั่วโลก ทั้งอังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกา 
และล่าสุดนี้ ถึงขนาดจะฟ้องร้องกันเลยทีเดียว

แน่นอนว่า ซีพีปฏิเสธข้อกล่าวหาครับ

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...