Wednesday, August 12, 2015

พระเมธีธรรมาจารย์ ถามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเลือกพุทธอิสระรูปเดียวหรือพระสงฆ์ทั้งประเทศ


No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...