Saturday, July 11, 2015

นักศึกษาอเมริกัน Rachel & Jude วิพากษ์ การเมืองและ ปชต.ที่หลอกลวงของไทย

PIANGDIN ACADEMY: นักศึกษาอเมริกัน Rachel & Jude วิพากษ์ การเมืองแล...: นักศึกษาอเมริกัน Rachel & Jude วิพากษ์ การเมืองและ"ประชาธิปไตย" ไทย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...