Wednesday, June 17, 2015

วิสัยทัศน์เลขาธิการองค์การเสรีไทยฯนามจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ

เปิดวิสัยทัศน์ด้วยภาพ สะท้อนความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีย่อมต้องมีประชาชนอยู่ในทุกลมหายเข้า-ออก วาทะเด็ดของเลขาธิการองค์การเสรีไทยฯนามจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ “เมื่อผมพ้นกงเล็บของคณะรัฐประหารออกมาแล้ว ผมไม่ได้หนีไปซุกที่ไหน ผมมีความมุ่งมั่นว่า จะต้องกลับมาทวงคืนสิทธิ์อันชอบธรรมให้กับประชาชน เพื่อที่จะบอกว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด” คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีของคุณจารุพงศ์นี้บังเอิญไปตรงกับผู้นำยิ่งใหญ่อย่างประธานเติ้ง เสี่ยว ผิง ที่ประกาศไว้เมื่อตอนขึ้นสู่อำนาจว่า ข้าพเจ้าคือลูกชายของมวลชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”.....ในขณะที่ผู้นำไทยในเวลานี้เห็นประชาชนเป็นเพียงมนุษย์ขยะที่เคลื่อนที่ได้No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...