Friday, June 26, 2015

สนับสนุนองค์การเสรีไทยฯ เพื่อความเป็นไททั้งแผ่นดิน
แถลงการณ์องค์การเสรีไทยฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน โดยมีเงื่อนไขหลักอันเป็นเจตนารมณ์ของคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 3ประการคือ
2.     ให้กองทัพไทยยุติสภาพความเป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการ
3.     อำนาจตุลาการต้องเป็นอิสระ และมีเกียรติยศปลอดจากการแทรกแซงและการใช้อิทธิพลของระบอบเผด็จการ
เงื่อนไข 3 ประการอันมุ่งเน้นในความเป็นอิสระในการทำงานนั่นคือเอกราช ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ข้อแรกที่ว่า “จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง” (เอกราช ตามพจนานุกรมแปลความว่า “เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ใคร”)
-ประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีเอกราชในทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากประชาชน ถูกโค่นล้มโดยกองทัพที่เป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการ การเลือกตั้งไม่สามารถทำได้เพราะผู้นำฝ่ายค้านอันเป็นเครือข่ายเผด็จการออกมานำมวลชนปิดล้อมคูหาเลือกตั้ง
-ประเทศไทยไม่มีเอกราชในทางศาล พรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยถูกยุบจนหมดสิ้น นักการเมืองชั้นนำถูกเพิกถอนสิทธิ์ห้ามลงเลือกตั้ง เหลือเพียงพรรคที่เป็นเครือข่ายเผด็จการที่มีพฤติกรรมโกงกิน ป่วนการเมืองทั้งในสภาฯและนอกสภาฯ  ปิดกรุงเทพ กระทำกันอย่างโจ่งแจ้งหลายครั้งหลายหนกลับอยู่รอดปลอดภัย
-ประเทศไทยไม่มีเอกภาพในทางเศรษฐกิจ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้อันดับต้นๆ ถูกฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นข้าวเน่าเสีย บริโภคแล้วเป็นมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะล้มนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องเพราะรัฐบาลเพื่อไทยในเวลานั้นมุ่งหวังที่จะให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น และป้องกันพ่อค้าคนกลางกำหนดราคาเอารัดเอาเปรียบชาวนา
ประเทศไทยหากไม่สามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของเผด็จการและอำนาจเถื่อนนี้ได้  พี่น้องประชาชนก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจ กดขี่ เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สนับสนุนองค์การเสรีไทยฯ เพื่อความเป็นไททั้งแผ่นดิน

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...