Friday, June 26, 2015

สนับสนุนองค์การเสรีไทยฯ เพื่อความเป็นไททั้งแผ่นดิน
แถลงการณ์องค์การเสรีไทยฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน โดยมีเงื่อนไขหลักอันเป็นเจตนารมณ์ของคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 3ประการคือ
2.     ให้กองทัพไทยยุติสภาพความเป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการ
3.     อำนาจตุลาการต้องเป็นอิสระ และมีเกียรติยศปลอดจากการแทรกแซงและการใช้อิทธิพลของระบอบเผด็จการ
เงื่อนไข 3 ประการอันมุ่งเน้นในความเป็นอิสระในการทำงานนั่นคือเอกราช ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ข้อแรกที่ว่า “จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง” (เอกราช ตามพจนานุกรมแปลความว่า “เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่ใคร”)
-ประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีเอกราชในทางการเมือง รัฐบาลที่มาจากประชาชน ถูกโค่นล้มโดยกองทัพที่เป็นกองกำลังส่วนตัวของระบอบเผด็จการ การเลือกตั้งไม่สามารถทำได้เพราะผู้นำฝ่ายค้านอันเป็นเครือข่ายเผด็จการออกมานำมวลชนปิดล้อมคูหาเลือกตั้ง
-ประเทศไทยไม่มีเอกราชในทางศาล พรรคการเมืองที่มีอยู่ในประเทศไทยถูกยุบจนหมดสิ้น นักการเมืองชั้นนำถูกเพิกถอนสิทธิ์ห้ามลงเลือกตั้ง เหลือเพียงพรรคที่เป็นเครือข่ายเผด็จการที่มีพฤติกรรมโกงกิน ป่วนการเมืองทั้งในสภาฯและนอกสภาฯ  ปิดกรุงเทพ กระทำกันอย่างโจ่งแจ้งหลายครั้งหลายหนกลับอยู่รอดปลอดภัย
-ประเทศไทยไม่มีเอกภาพในทางเศรษฐกิจ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้อันดับต้นๆ ถูกฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นข้าวเน่าเสีย บริโภคแล้วเป็นมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะล้มนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลไม่ให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องเพราะรัฐบาลเพื่อไทยในเวลานั้นมุ่งหวังที่จะให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น และป้องกันพ่อค้าคนกลางกำหนดราคาเอารัดเอาเปรียบชาวนา
ประเทศไทยหากไม่สามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของเผด็จการและอำนาจเถื่อนนี้ได้  พี่น้องประชาชนก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจ กดขี่ เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สนับสนุนองค์การเสรีไทยฯ เพื่อความเป็นไททั้งแผ่นดิน

ดาอยากด่า ตอน.. "ตด ได้ตังค์ 23 ข้อ พ.ร.บ.จราจรใหม่”

คุณดารุณี กฤตบุญญาลัยขวัญใจมวลชนเสื้อแดงคนแฟนเยอะ เลยต้องตอบสนองพี่น้องแฟนๆ และเมื่อฟังคุณดารุณีจบแล้วพี่น้องแฟนทุกคนกรุณาตามไปเยี่ยมชมเว็บองค์การเสรีไทยที่ http://www.ofhd.org/search/label/THด้วยนะครับ สนับสนุนองค์การเสรีไทยฯ เพื่อความเป็นไทของคนทั้งแผ่นดินดาอยากด่า ตอน.. "ตด ได้ตังค์ 23 ข้อ พ.ร.บ.จราจรใหม่”  https://www.facebook.com/video.php?v=908543675877388

Wednesday, June 24, 2015

Tuesday, June 23, 2015

แถลงการณ์องค์การเสรีไทย 24 มิถุนายน 2558 โดย คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการฯ .แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในวาระครบ ๑ ปีของการก่อตั้งองค์กร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘เรื่อง ประเทศไทยสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นรัฐล้มเหลว (a failed state)ประกาศ ณ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Tuesday, June 23, 2015
Facebook เลขาธิการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย:

แถลงการณ์องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในวาระครบ ๑ ปีของการก่อตั้งองค์กร วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘...
Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Tuesday, June 23, 2015
PIANGDIN ACADEMY: คลิปดร.ทักษิณ หมิ่นในหลวง (ความจริง)

PIANGDIN ACADEMY: คลิปดร.ทักษิณ หมิ่นในหลวง (ความจริง): ความจริงเกี่ยวกับคลิปทักษิณจาบจ้วง แท้จริงถูกตัดต่อ Posted by รวมคลิปเด็ด V.2 on Sunday, June 21, 2015

ดาอยากด่า ตอน 24 มิถุนา วันชาติใคร วันชาติไทย !!!

ดาอยากด่า ตอน 24 มิถุนา วันชาติใคร วันชาติไทย 
https://www.facebook.com/video.php?v=907006119364477

Sunday, June 21, 2015

Alicia Walters and Wendy Walsh discuss Rachel Dolezal on CNNDownload

พระราชหัตถ์เลขาฉบับเต็มต้นฉบับ เขียนขึ้นเพื่อวางยารัฐบาลคณะรษฎร ที่ทำให้ผู้คนสับสนจนกระทั่งทุกวันนี้ พี่น้องคนไทยที่รักทุกคนอ่านแล้วพึงทำความเข้าใจด้วยนะครับว่า ก่อนหน้าที่จะโดนยึดอำนาจกษัตริย์ผู้นี้ไม่เคยคิดถึงประชาชนแม้แต่น้อยนิด แต่ภายหลังถูกยึดอำนาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมอบอำนาจให้ประชาชน ด้วยเหตุที่ว่า "เมื่อข้าฯดำรงสถานะกษัตริย์ไม่ได้คณะรษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงก็อย่าได้หวังที่จะครองความเป็นรัฐบาลได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขัดแย้งและช่วงชิงอำนาจกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด...นี่ละหรือคือความปรารถนาดีของราชวงค์จักรีที่มีต่อประชาชน

สานต่อเจตนารมณ์คณะราษฎร

                                                         
                                                          จอมพล.ป. พิบูลสงคราม


                                                                นายปรีดี พนมยงค์


เนื้อหาบางตอนในประกาศคณะราษฎรฉบับที่ ๑
-ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า  ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร  ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง  บรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก
-คณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ ฉะนั้น  จึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไป  แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน จะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้  นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 
-เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายล้านล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้ว  ประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น
-รัฐธรรมนูญการปกครองฉบับแรกแห่งเมืองสยาม มาตรา 1 ของธรรมนูญปกครองประเทศสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 ที่ว่า "อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย" 

องค์การเสรีไทยภายใต้การนำของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และสมาชิกทุกคน ตลอดจนพี่น้องร่วมอุดมการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยทั้งในและนอกประเทศ จะสานต่อเจตนารมณ์คณะราษฎรของท่านทั้งสอง จนกว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยอันสมบูรณ์

Saturday, June 20, 2015

จิบน้ำชากับจารุพงศ์ ตอน เผด็จการคสช.จะพาไทยไร้อนาคต

คำประกาศท้าของคุณจารุพงศ์ ที่มีต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมค้อม   “ประยุทธ์ กล่าวหาคนที่ต่อต้านเผด็จการ คสช.ว่าไม่ใช่คนไทย ทั้งๆที่ทั่วโลกเขาไม่เอาด้วยกับเผด็จการ คสช. ไม่มีใครเขายอมรับ ถ้าคุณแน่จริงนะประยุทธ์ก็ออกมาจับผมด้วยตัวเองสิ อย่ามัวแต่กดขี่ประชาชนคนไทยด้วยกันเลย โลกเขากำลังก้าวไปข้างหน้า ประยุทธ์คุณกำลังพาประเทศถอยหลังลงคลองรู้ตัวบ้างไหม”
เผด็จการคสช.จะพาไทยไร้อนาคต

จิบน้ำชากับจารุพงศ์ ตอน เผด็จการคสช.จะพาไทยไร้อนาคต ประยุทธ์ กล่าวหาคนที่ต่อต้านเผด็จการ คสช.ว่าไม่ใช่คนไทย ทั้งๆที่ทั่วโลกเขาไม่เอาด้วยกับเผด็จการ คสช. ไม่มีใครเขายอมรับ ถ้าคุณแน่จริงนะประยุทธ์ก็ออกมาจับผมด้วยตัวเองสิ อย่ามัวแต่กดขี่ประชาชนคนไทยด้วยกันเลย โลกเขากำลังก้าวไปข้างหน้า ประยุทธ์คุณกำลังพาประเทศถอยหลังลงคลองรู้ตัวบ้างไหม

Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Friday, June 19, 2015

สัญญาณฟองสบู่มาแล้ว!!!

สัญญาณฟองสบู่มาแล้ว!!!
นี่คือการทำเพื่อให้บริษัทอยู่รอดของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ1. Honda เพิ่มวันหยุดยาว ในเดือนเมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม มีวันหยุด ติดต่อกัน 10 วัน และหยุดทุกวันเสาร์- อาทิตย์

2. Toyota เริ่มทยอยปลดพนักงาน Supervisor ไป 1 lot แล้วเนื่องจากเเบกรับภาระขาดทุน ค่าแรงงานที่สูงไม่ไหว รถที่ผลิตออกมาจอดเต็ม
Stock ขายไม่ได้

3. GM ปลดพนักงาน Sup ออกหมดเเล้ว
เเละแบรนด์เนมที่เป็นของ Isuzu ให้นำกลับไป ประกอบที่สำโรงเเล้วเพื่อลด
Cost ส่วน บ. แม่ GM ที่อเมริกา ทางรัฐบาลของสหรัฐ อุ้มไว้เเล้ว
หากไม่อุ้มอีก 3 เดือนข้างหน้า GM จะล้มละลาย

4. Nissan ลดการผลิตลง 50% เเละกำลังลดพนักงานออกชุดเเรก เดือนหน้า

5. Misubishi ยังมียอดขายที่ต่างประเทศอยู่บ้าง จะกระทบจริงเดือน มค. ปีหน้า


6. AAT กำลังทำกิจกรรมลดต้นทุนอย่างหนัก ทั้งไม่ให้มี OT ทำกิจกรรรม
Balance งานใหม่ทั้งระบบเพื่อลดค่าใช้จ่าย เเละยังไม่ปลดคน...ปีหน้าไม่เเน่


7. Fujisu เอาออกไปแล้ว 300 คน

8.Sieko Instrument เอาออกไปแล้ว 400 คน

9. Statschippac ตั้งแต่เดือนหน้า หยุดทำงานทุกๆวันจันทร์

10.TOT เท9พันล้านโละพนักงานอีกกว่า 3,500คน ลดภาระเงินเดือนที่จ่ายปีละ 1.4หมื่นล้าน


11. Sumsung - LG ย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปเวียดนาม
และยกเลิกสายการผลิตtvในไทย เนื่องจากแบกรับต้นทุนค่าแรง
วันละ 300 บ.ไม่ไหว

12. อินโด ปิดน่านน้ำ ส่งผลให้ แรงงานประมงกว่า 3,000 อัตรา จ่อตกงาน ธุรกิจประมงขาดทุนยับ!!

12.การบินไทย ปรับลดพนักงาน/เกษียณก่อนกำหนดอีกกว่า 5,000 อัตรา หลังขาดทุนต่อเนื่อง!!

13.เครือ EU ยกเลิกการนำเข้าสินค้าประมงไทย สิ้นเดือนนี้!
หากไทยยังไม่สามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ / ประชาธิปไตยได้

14.ธุรกิจท่องเที่ยวชั้นเฟิร์สคลาสจ่อเจ๊งยับ!!


15. โรงแรมใหญ่ๆ ในประเทศไทย ทะยอยปิดตัว หลังนักท่องเที่ยวหดหาย
แบกรับภาระขาดทุนไม่ไหว ยกตัวอย่าง รร. เก่าแก่ อย่าง อิมพีเรียล ควีนปาร์ค
ที่ ปิดตัวลงเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา

16. Nikon, TOYOTA
ย้ายฐานการผลิตจากไทยแต่เริ่มไปเปิดฐานการลงทุนใหม่ ที่ประเทศลาว
โดยเริ่มบุกตลาดด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และ พลังงาน

17.หลายบริษัทยักษ์ใหญ่ - ขนาดกลาง เริ่มปรับลดโอที หลังประสบปัญหาขาดทุน/ยอดสั่งซื้อลดลงต่อเนื่อง

ทุกคนต้องระวังนะครับ อย่าใช้เงินเกินตัว เหตุการณ์นี้อาจอยู่ยาว 2 ปี

Friday, June 19, 2015

ความแตกต่างของกองทัพประชาชนจีนกับกองทัพไทย

บทบาทและหน้าที่กองทัพประชาชนจีน นอกจากปกป้องชาติบ้านเมืองแล้ว ยังมีหน้าที่ผดุงความยุติธรรมและปกป้องคนดี คนเก่ง คนที่มีขีดความ สามารถได้มีโอกาสบริหารประเทศชาติอย่างราบรื่น และดูแลคุ้มครองโดยไม่หวังลาภยศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของปวงชน....ส่วนกองทัพไทยคอยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างคนดีคนที่มีความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง
วาทะเด็ดจอมพลยับเกี้ยนยิง ในอดีตยุคที่ประชนชาวจีนถูกกดขี่จากผู้มีอำนาจ  “เราต้องเจ็บปวดจากการถูกเหยียดหยามและกลั่นแกล้ง ต้องทนต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้เพราะประเทศเราเต็มไปด้วยความฉ้อฉลซ้ำยังอ่อนแอ” 

บทบาทและวีรกรรมของจอมพลยับเกี้ยนยิงที่ทุกคนควรต้องเรียนรู้ http://hakkapeople.com/node/331


ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑ (24 มิถุนายน 2475)


ประกาศคณะราษฎร  ฉบับที่  ๑

ราษฎรทั้งหลาย

                เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้น  ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็น  แต่การณ์ก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่  กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิม  ทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ  ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร  ปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต  มีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการ  หากำไรในการเปลี่ยนเงิน  ผลาญเงินของประเทศ  ยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร  กดขี่ข่มเหงราษฎร  ปกครองโดยขาดหลักวิชา  ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม  ดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้ว  รัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้

การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆ  ได้กระทำกัน  รัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาส  (ซึ่งเรียกว่าไพร่บ้าง  ข้าบ้าง)  เป็นสัตว์เดียรัจฉาน  ไม่นึกว่าเป็นมนุษย์  เหตุฉะนั้น  แทนที่จะช่วยราษฎร  กลับพากันทำนาบนหลังราษฎร  จะเห็นได้ว่า  ภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้น  กษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้าน  ส่วนราษฎรสิ  กว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อย  เลือดตาแทบกระเด็น  ถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆ  ถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธา  แต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุข  ไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้  นอกจากพระเจ้าซาร์และพระเจ้าไกเซอร์เยอรมัน  ซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้ว

รัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎร  มีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้  แต่ครั้นคอยๆ  ก็เหลวไป  หาได้ทำจริงจังไม่  มิหนำซ้ำกล่าวหมิ่นประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กิน  ว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้  เพราะราษฎรโง่  คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้  ถ้าราษฎรโง่  เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกัน  ที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่  เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษา  ก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้  และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไป

ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า  ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร  ไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง  บรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก  พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้าน  เงินเหล่านี้เอามาจากไหน?  ก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั้นเอง  บ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคือง  ชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนา  เพราะทำนาไม่ได้ผล  รัฐบาลไม่บำรุง  รัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาด  นักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำ  จะต้องอดอยากไปตามยถากรรม  เหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมาย  บีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อย  นายสิบ  และเสมียน  เมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญ  ความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำ  จึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานาน  แต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่  คงสูบเลือดกันเรื่อยไป  เงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศ  คอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรม  ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก  การเหล่านี้ย่อมชั่วร้าย

เหตุฉะนั้น  ราษฎร  ข้าราชการ  ทหาร  และพลเรือน  ที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว  จึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้น  และได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้ว  คณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภา  จะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆ  ความคิดดีกว่าความคิดเดียว  ส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้น  คณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติ  ฉะนั้น  จึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไป  แต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน  จะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้  นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร  คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้ว  เวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบ  ถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติ  และก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตย  กล่าวคือ  ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้น  อยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลา  ตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุด  ทุกๆ  คนจะมีงานทำ  เพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพ  เมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้ว  ประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่น  การปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือ  จำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชา  ไม่ทำไปเหมือนคนตาบอด  เช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้ว  เป็นหลักใหญ่ๆ  ที่คณะราษฎรวางไว้  มีอยู่ว่า

๑. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย  เช่นเอกราชในทางการเมือง  ในทางศาล  ในทางเศรษฐกิจ  ฯลฯ  ของประเทศไว้ให้มั่นคง

๒. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ  ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก

๓. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ  โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำ  จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ   ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

๔. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน  (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้)

๕. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ  มีความเป็นอิสระ  เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก  ๔  ประการดังกล่าวข้างต้น

๖. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

ราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วดินฟ้านี้ให้สำเร็จ  คณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากิน  อย่าทำการใดๆ  อันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎร  การที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้  เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎร  บุตร  หลาน  เหลน  ของตนเอง ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์  ราษฎรจะได้รับความปลอดภัย  ทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตาย  ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน  และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่  เป็นข้า  เป็นทาสพวกเจ้า  หมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎร  สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ  ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่า  “ศรีอาริยะ”  นั้น  ก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรถ้วนหน้า

คณะราษฎร
๒๔  มิถุนายน  ๒๔๗๕

ตื่นเถิดพี่น้องไทย

ถ้าบุคคลคนหนึ่งสามารถทำให้ประเทศชาติล่มจมและเสื่อมได้ถึงขั้นใกล้ล้มละลาย แล้วผู้คนในแผ่นดินยังสยบยอมที่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งความวิบัตินี้ได้ นั่นหมายถึงคุณภาพของชนชาตินั้นขาดแล้วซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

Thursday, June 18, 2015

สันดานและตัวตนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไทย


 ไอ้เฒ่ามหาภัยหมารับใช้ นามเปรม ติณสูลานนท์ เปิดบ้านสี่เสาในวันขึ้นปีใหม่ให้รัฐบาลเผด็จการทหารนำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาตบเท้าเข้าอวยพร และเปรมได้สำรอกไว้ในวันนั้นว่า 
ถ้าพวกเราจำเหตุการณ์พฤษภาคม วันที่ ๒๒ ได้ คงจะภูมิใจ คนในชาติคงจะภูมิใจมากที่นายกฯ ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล....เป็นการกระทำที่ทำให้บ้านเมืองของเราสงบเรียบร้อย ไม่ต้องหันหน้าเข้าอย่างไม่เป็นเพื่อนกัน...เออวันนั้นเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่า ทหารของกองทัพรวมทั้งของเจี๊ยบด้วย (พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) ของป้อมด้วย (พล.อ.ประวิทย์ วงศ์สุวรรณ) พวกเราควรจะภูมิใจที่ได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นในวันที่ ๒๒ เป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่ เป็นการตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมือง แสดงความจงรักภักดีที่ยิ่งใหญ่มาก 


เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะ ควรเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นทหารของพวกเรา”......โธ่ไอ้เปรมไอ้เฒ่าบัดซบ
 https://www.youtube.com/watch?v=Z16LucqhB74


"กลุ่มดาวดิน"แฉ ผู้นำกองทัพปฎิวัติเพื่อหาประโยชน์ เป็น"ทุนสามานย์"เสียเองDownload


ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1Download

จิบน้ำชากับจารุพงศ์ เสียงเสรีไทย ตอน ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท 11 June 2015Downloadจิบน้ำชากับจารุพงศ์ เสียงเสรีไทย ตอน ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท 11 June 2015

Wednesday, June 17, 2015

วิสัยทัศน์เลขาธิการองค์การเสรีไทยฯนามจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ

เปิดวิสัยทัศน์ด้วยภาพ สะท้อนความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีย่อมต้องมีประชาชนอยู่ในทุกลมหายเข้า-ออก วาทะเด็ดของเลขาธิการองค์การเสรีไทยฯนามจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ “เมื่อผมพ้นกงเล็บของคณะรัฐประหารออกมาแล้ว ผมไม่ได้หนีไปซุกที่ไหน ผมมีความมุ่งมั่นว่า จะต้องกลับมาทวงคืนสิทธิ์อันชอบธรรมให้กับประชาชน เพื่อที่จะบอกว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด” คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีของคุณจารุพงศ์นี้บังเอิญไปตรงกับผู้นำยิ่งใหญ่อย่างประธานเติ้ง เสี่ยว ผิง ที่ประกาศไว้เมื่อตอนขึ้นสู่อำนาจว่า ข้าพเจ้าคือลูกชายของมวลชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”.....ในขณะที่ผู้นำไทยในเวลานี้เห็นประชาชนเป็นเพียงมนุษย์ขยะที่เคลื่อนที่ได้Thursday, June 11, 2015

รวมผลงานวิบัติ ตุลาการไทย ยกฟ้อง พรรคพวกเครือข่าย...เรามาดูเรื่องที่ ศาลส้นตีน ยกฟ้องพรรคแมงสาป ที่พอรวบรวมได้ กันดีกว่าครับ
สั่งสลายการชุมนุม : ยกฟ้อง
สั่งฆ่าคนตาย 1 ศพ : ยกฟ้อง
หนีทหาร : ยกฟ้อง 
ทุจริต gt200 : ยกฟ้อง
โกงโรงพัก 396 โรงพัก : ยกฟ้อง
โกงชุมชนพอเพียง โกงชาวบ้านตาดำๆ : ยกฟ้อง
โกงไทยเข้มแข็ง มหากาพย์แบ่งเค๊กพรรคร่วม : ยกฟ้อง
ทุจริตครุภัณฑ์อาชีวะศึกษา sp2 : ยกฟ้อง
ทุจริตครุภัณฑ์สาธารณะสุข ล๊อคเสปค : ยกฟ้อง
บุกรุกป่าสงวนเขาแพง : ยกฟ้อง
ทุจริตปืนเล็กยาว (ทราโว่) : ยกฟ้อง
ทุจริตรถหุ้มเกาะยูเครน (เอารถเก่าสมัยสงครามโลกมาขาย): ยกฟ้อง
ทุจริตประกันราคาข้าว อุ้มนายทุน: ยกฟ้อง
ทุจริตแฟลตตำรวจ : ยกฟ้อง
โยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรม (จ่าเพียร)เกษียรด้วยชีวิต : ยกฟ้อง
ทุจริตสั่งซื้อเครื่องบินการบินไทย : ยกฟ้อง
ปรส 800,000 ล้าน : ยกฟ้อง
มิยาซาว่า : ยกฟ้อง
ทุจริตคอมพ์โรงเรียน : ยกฟ้อง
เช็คช่วยชาติ ซื้อเสียงล่วงหน้า :
ยกฟ้อง ทุจริตปลากระป๋องชาวดอย ไม่มีโรงงานหนอนเพียบ : ยกฟ้อง นม(โรงเรียน)เน่า : ยกฟ้อง
ข้าวบูด(ข้าวอยู่ในถุงยังชีพน๊ะจ๊ะ) : ยกฟ้อง
โกงรถเมย์ : ยกฟ้อง
ทุจริตเรือดับเพลิง (อภิรักษ์ )แถมต้องเสียค่าเช่าที่จอดอีกหลายล้านจนคดียังไม่สิ้นสุด ก็ต้องเสียไปเรื่อยๆๆสัส : ยกฟ้อง
ทุจริตรถดับเพลิง (อภิรักษ์) : ยกฟ้อง
ทุจริตสนามฟุตซอลหนองจอก ป่านนี้ก็ยังไม่เสร็จ
ทุจริตโฮปเวล : ยกฟ้อง (เจ๊ปูสั่งทุบทิ้งไปแล้วจ้า )
ทุจริตงบประชาสัมพันธ์ ไอ้เตี้ยหนองใน : ยกฟ้อง
ทุจริต จัดซื้อรถพยาบาล (รถกระบะหกแสน แมร่งซ์้อคันละล้าน ) : ยกฟ้อง
ทุจริตรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพิ่มงบไปอีกหลายหมื่นล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตหัวรถจักร (หัวรถไฟ) ล๊อคสเปคเอื้อพวกพ้อง : ยกฟ้อง
ทุจริตถนนปลอดฝุ่นหลายหมื่นล้าน จนปลัดทรัพย์ล้อมรวยอื้อ : ยกฟ้อง
ทุจริตงบภัยพิบัติฉุกเฉิน : ยกฟ้อง
ทุจริตสอบเข้า รร นายอำเภอ แกล้งทำข้อสอบรั่ว : ยกฟ้อง
ซื้อขายตำแหน่งตำรวจ จ่ายกันเป็นโล (โลละล้าน) :ยกฟ้อง
ซื้อขายดำแหน่งผู้ว่า : ยกฟ้อง
จ้างฝรั่งคิดนโยบายชั่งไข่ 70 ล้าน : ยกฟ้อง
ร้องเพลงชาติ จังหวัดละล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตข้าวโพด : ยกฟ้อง
รมต.ตปท ด่าผู้นำประเทศ(เขมร)ว่ากุ้ยบ้าๆบอๆ : ยกฟ้อง
เปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบ : ยกฟ้อง
ทุจริตเรือเหาะ 370 ล้าน : ยกฟ้อง
จ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้ง : ยกฟ้อง
ทุจริตกล้องcctv กล้องดัมมี่ : ยกฟ้อง
ขึ้นค่าทางด่วนเอาใจนักลงทุน : ยกฟ้อง
ทุจริตสต๊อกน้ำมันปาล์ม : ยกฟ้อง
อุโมงค์ดัมมี่ (กทม) : ยกฟ้อง
ทุจริตชุมชนพอเพียง : ยกฟ้อง
Sms อภิสิทธิ์ ใช้ภาษีประชาชน : ยกฟ้อง
ทุจริตคอมพ์กระทรวงมหาดไทย : ยกฟ้อง
ทุจริตแบบเรียน ป.3 : ยกฟ้อง
ทุจริตเสาธง โรงพยาบาลโคตรแพง : ยกฟ้อง
ครม.อนุมัติแดกด่วน กู้ 600,000 ล้าน ก่อนยุบสภา : ยกฟ้อง
ทุจิรตโครงการต้นกล้าอาชีพ 6,900 ล้านโครงการต้องล่มกลางคัน : ยกฟ้อง พรก.ฉุกเฉิน ปี 53 แจ้งกำลังเกินจริง งบกว่า 5,000 ล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตตัดล๊อคเสปค รถบรรทุกทหาร 3 ตัน สามพันกว้าล้าน : ยกฟ้อง
ทุจริตประมูลสินค้าเกษตรมันสำปะหรัง ไม่โปร่งใส : ยกฟ้อง
ซื้อเครื่องบินการบินไทยไม่มีเก้าอี้ : ยกฟ้อง
เครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์หาย 5 เครื่อง : ยกฟ้อง
taxi ป้ายดำ อิทธิพลเถื่อน : ยกฟ้อง
มาเฟียจอดรถสนามบินเกี่ยวโยงพรรค ปชป : ยกฟ้อง
กรุงเทพธนาคม : ยกฟ้อง
ที่จอดรถ taxi อัจฉริยะ : ยกฟ้อง
ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ : ยกฟ้อง
เรื่องการบินไทย : ยกฟ้อง
ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การยกฟ้องของชาติไทยเลยครับ
(ก๊อบเค้ามาอีกที)
เครดิต : ไอ้บอดระยำ

จิบน้ำชากับจารุพงศ์ (2) 11มิย.2558 มุมมองของคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เรื่องยกเลิกค่าแรง 300 บาทต่อวันของ "ประยุทธรัฐบาลโจร"


Tuesday, June 9, 2015

"หากไม่หยุด..ประชาชนจะหยุดคุณเอง"สารจาก"กลุ่มดาวดิน"ถึง"บิ๊กตู่
 Published on Jun 8, 2015
นักศึกษากลุ่มดาวดิน ที่แสดงอารยะขัดขืน ไม่ยอมไปรายงานตัวตามหมายเรียกของตำรวจ สภอ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ในข้อหาขัดคำสั่ง คสช.เนื่องชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ในโอกาสครบรอบ 1 ปีรัฐปรหาร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ตอนหนึ่งถึงความรู้สึกที่ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในปร­ะเทศไทยเวลานี้ว่า ขอให้หยุด และลงจากตำแหน่งได้แล้ว หยุดคุกคามประชาชน แล้วคืนอำนาจให้กับประชาชน อย่าคิดที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปอีกเลย แค่นี้ก็สร้างความทุกข์ ความเครียด ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสใหักับประชาชนท­ั้งประเทศมากพอแล้ว เพราะถ้าไม่หยุด ประชาชนที่เดือดร้อนทั้งประเทศ จะออกมาหยุดพล.อ.ประยุทธ์ เอง และคนไทยที่รักประชาธิปไตย ความเป็นธรรม ความถูกต้อง ก็ควรที่จะก้าวข้ามความเป็นสีเหลือง สีแดง และก้าวข้ามระบอบทักษิณ ได้แล้ว ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตของบ้านเมือง สู้เพื่อที่จะ ออกจากกรงขังที่รัฐบาลเผด็จการทหารกักขังเ­อาไว้ เพื่อสร้างปรากฎการณ์ ปฎิวัติประชาชน ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ( ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม ดาวดิน กับ อนาคตประเทศไทย ได้เร็ว ๆ นี้ )
Category
People & Blogs
License
Standard YouTube License

ความจริงที่พิสูจน์แล้ว "ภูมิพล สังหาร อานันทมหิดล" รำลึก 9 มิ.ย.

ความจริงที่พิสูจน์แล้ว "ภูมิพล สังหาร อานันทมหิดล" รำลึก 9 มิ.ย.
http://youtu.be/2KciiPZN81A


*************************
http://www.tprud.org มหาวิทยาลัยประชาชน นปช.ยูเอสเอ และเครือข่าย สนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้และตีแผ่ความจริง
เพื่อสร้างสำนึกการปฏิวัติสู่การเป็นประชา­ธิปไตย ด้วยสันติวิธี
Truth, Peace, Revolution, Universal Human Rights, Democracy
คุ้มครองโดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (http://tahr-global.org)
----------------------------------------­----------------------------------------­-----
สามสิบคำถามสำหรับคนรักเจ้า
http://piangdin2012.blogspot.com/2013...
https://www.youtube.com/watch?v=4OY78...


สรุปคลิป 9 มิ.ย. 2558

ปฏิวัติประเทศไทยกับ อ.สุรชัย

#พิเศษ 09-06-15


โลกล้อมไทยภาคพิเศษ โดยเลขาธิการองค์การเสรีไทย ท่านจารุพงค์ เรืองสุวรรณ 8 06 58


Monday, June 8, 2015

อาคม ซิดนี่ย์ - เย็นลมป่าประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ "กระแสสีม่วงสัญญาณอันตรายที่พึงต้องระวังคอร์รัปชั่น ในเหล่รัฐบาลทรราช (ความเห็นจากนักสู้นิ...
คอร์รัปชั่น ในเหล่รัฐบาลทรราช


การประชาสัมพันธ์ที่ทุกวันนี้เปรียบเสมือนหอยเน่า ไข่เน่า
หมาเน่า เพราะมีแต่การทุจริตเชิงนโยบายชัดเจน
เอาพวกตัวเองเข้านั่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่างๆ กินกันเป็นล่ำเป็นสัน
แล้วให้สมุนทรราชไปจัดรายการสำรวจแบบนั่งเทียน
โดยคิดว่าเรตติ้งจะดีแต่กลับเจ๊งไม่มีโฆษณาเข้า
มีแต่เสียงบ่นด่าระงมทั้งประเทศ แถมเด็กๆ
ร้องไห้กันระงมว่าอยากดูช่องอื่นไม่อยากดูช่องนี้
ยิ่งสร้างความปวดร้าวลึกให้ผู้พบเห็นอย่างน่าเวทนาและนายกเหล่ทรราชยังเสนอแต่เรื่องที่ห่วยแตก
หลอกลวง เพ้อเจ้อ ในรายการ คืนความทุกข์ให้ประชาชนในวันศุกร์ที่แล้วมา
ส่วนนายกเหล่ทรราชที่ได้ตั้งธงไว้สูงกับการโกหกตอแหลในครั้งนี้
เพราะปัญหาระดมมาทั้งทั่วภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคใต้เรื่องยาง
ภาคเหนือเรื่องน้ำท่วม ภาคกลางเรื่องความลุแก่อำนาจของทหารในขณะนี้
ส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้ายังค้างคาใจเรื่องหมายจับต่างๆ ที่ออกมาให้น้องๆ
นักศึกษาและพี่น้องเสื้อแดงไปรายงานตัว
ต้องยอมรับว่านายกเหล่ทรราชหวังไว้สูงเกินไปแต่ไม่สามารถสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้
ถึงแม้ว่าจะใช้อักษรที่สวยหรู
ระรื่นหูน้ำเสียงราบเรียบอย่างกับการแถลงการณ์นโยบายในการเปิดประชุมสภาวันแรกก็ไม่ปาน
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนายกเหล่ทรราชตัดสินใจพูดเรื่องคอร์รัปชั่นทำเอาชาวประชาร้านตลาดทั่วหล้าถึงกับขากถุยใส่จอ
TV ในขณะที่นายกเหล่ทรราชออกอากาศกันทั่วหน้า


หัวข้อ "คอร์รัปชั่น"
ที่กล่าวถึงเรื่องการตรวจสอบค่าใช้จ่ายงบประมาณรัฐให้มีความคุ้มค้าโปร่งใส
โดยนายกเหล่ทรราชจะตั้งคณะกรรมการร่วมโกงกินขึ้นเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
(คตร.) และฝ่ายต่างๆ
ของคสช.เพื่อทำให้ในหลายโครงการสามารถลดงบประมาณลงได้จำนวนหนึ่งเพื่อสร้างภาพแท้จริงคือ
ต้องการให้คณะกรรมการร่วมโกงกิน
เว้นการกระทำในเนื้องานและคุณภาพงานให้แย่กว่าเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างสำคัญประการหนึ่งที่คณะกรรมการร่วมโกงกินทุกคนต้องช่วยกันโกงกิน
รัฐทหารทรราชจะคอยช่วยกันดูแลให้การทุจริตเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็แล้วแต่
จะเข้ากระเป๋าคสช.ถ้าหากประชาชนที่เฝ้าระวัง หน่วยตรวจสอบก็เข้าไปตรวจสอบ
จับคุมหรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นต้องออกหมายจับเอาเข้ากรมกองอบรมปรับทัศนวิสัย
และก็ให้มันเซ็นชื่อตาม TOR ที่ทำไว้ก็จะลดการลุกฮือลงได้หมด
เพราะฉะนั้นนายกเหล่ทรราชจึงฝากเรื่องนี้ไปแล้ว
และเคยมีนโยบายเรื่องนี้ไปแล้วให้ถือว่าเป็นวาระความมั่นคงของชาติ
ก็ไม่รู้ว่าชาติในทัศนะคติของนายกเหล่ทรราชคืออะไร? ...ชาติคือความสุข
ความมั่นคงในฐานะทางการเงิน ของ นายกเหล่ฯ ทรราช และสมุนเท่านั้นหรือ?


เมื่อปีที่ผ่านมางบกระทรวงกลาโหมกว่า 170,285,022,900 บาท
ยังไม่ทำให้ ประเทศไทยเจ๊งไม่พออีกหรือที่มุ่งสะสมอาวุธราคาแพง
ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สวนทางกับทั่วโลกที่พยายามลดการสะสมอาวุธ
ที่ผ่านมากองทัพอนุมัติงบประมาณนำไปซื้อยุทโธปกรณ์ไร้คุณภาพ เช่น GT200
เรือเหาะ โครงการเรือดำน้ำ รถยานเกราะล้อยางเซียงกง
ที่ผ่านมาการจัดซื้อยุทโธปกรณ์มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเอื้อประโยชน์ให้ทหารเองและพวกพ้อง
ที่ทหารระบุว่าจะสร้างความมั่นคงให้คนในชาติแต่กลับนำไปสร้างความมั่นคงต่อรัฐทหารเสียเอง
รวมถึงการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่า
แล้วออกมาแก้ตัวแบบคนที่นุ่งผ้าถุงยังอายแทนเลยถึงข้อกล่าวอ้างต่างๆ นาๆ
ประกอบกับอดีต ผบ.ทบ.ในสมัยนั้นหรือ
นายกเหล่ทรราชสมัยนี้ออกมาพูดว่าการที่ทหารติดกล้องที่ปืนเป็นกล้องส่องนกเพื่อยิงนกก็คงใช่ครับ
เพราะการฆ่าประชาชนในครั้งนั้นคือยุทธการยิงนกในกรงมีการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธ์ร่วมร้อยศพ
บาดเจ็บ พิการ อีกสองพันคนในปี 52-53


การไม่เชื่อใจคนบางคน อย่างนายกเหล่ทรราชที่พูดโกหก
หลอกลวงตอแหลมาตลอดนั้น
และเชื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นการจัดซื้ออาวุธของกองทัพหลายเรื่อง
โดยเฉพาะของกองทัพบกซึ่งกองทัพต้องติดร่างแหไปกับคนเหล่านั้นหลายครั้งหลายหนเพราะการอนุมัติแบบลับๆ
เปิดเผยไม่ได้ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศขอเอกสารก็ไม่ให้
ขณะที่เอกสารข้อเท็จจริงเปิดให้ดูแค่ 5 นาทีจากนั้นมีนายทหารโทรไปหา
กำชับให้กรรมาธิการฯในสมัยนั้นพยายามปิดบังข้อมูลไม่ให้หลุดรอดออกไป
ทั้งที่มีการเร่งรีบอนุมัติงบตามที่กองทัพร้องขอ ทั้งที่ขอแขวนงบไว้อาทิ ปืน
50,000 กระบอก รถสรรพาวุธรถถัง 7,200 ล้าน เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน 1,800 ล้าน
รถบรรทุกขนาดใหญ่
ซึ่งติดใจเพราะมีราคาแพงกว่าและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในกองทัพ
จึงเป็นรายการคุณขอมาจากกรมทหารราบที่ 11 รอ. ที่ได้ร่วมกันเข่นฆ่าประชาชนในปี
52 – 53 ที่แล้วมา


สมัยบัง 3 จิ๋ม
มีการโกงกินในการจัดซื้อรถหุ้มเกราะมีความผิดปกติในการจัดซื้อรถยานเกราะล้อยาง
96 คันของกองทัพบก มีการใช้อภิสิทธิ์ของพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
อดีตผบ.ทบ.และประธานคมช.
อีกทั้งสเป๊กรถทางสตง.คัดค้านว่าไม่ได้มาตรฐานโดยเฟสสองในปี 52-54
ใช้งบผูกพันอีก 121 คัน ราคา 5,000 ล้านบาท ใช้วิธีพิเศษคัดเลือกแก๊ง 3
ป.ออฟกลาโหม
สร้างความร่ำรวยมีเงินเข้ากระเป๋ากันแบบทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นประวิทย์ ประยุทธ
และอนุพงษ์ โดยการสั่งซื้อแต่ละอย่างแพงเกินจริง
ถึงแม้พรรคเพื่อไทยในสมัยนั้นจะอภิปรายในการจัดซื้ออาวุธของกองทัพที่ไม่ชอบมาพากล
แต่กรรมาธิการงบประมาณไม่สนใจ เช่น การจัดซื้อเรือเหาะมูลค่า 304 ล้านบาท
เบิกจ่ายงบไปแล้ว 100%
ทั้งที่สินค้าไม่มีคุณภาพอุปกรณ์ควบคู่ไม่สามารถใช้งานได้ที่สุดจอดทิ้งไว้จนผ้าใบเสื่อมสภาพและกำลังจัดซื้อผ้าใบมาปะผุ
กองทัพระบุราคาเรือเหาะกับเครื่องไม่รวมกล้อง 102 ล้านบาท
แต่ตรวจสอบกับศุลกากรราคา 50
ล้านบาทและต้องสั่งจำหน่ายออกในนามนายกเหล่ทรราชในเวลานี้
เนื่องจากทนเสียงสาปแช่งด่าของประชาชนที่เห็นกองทัพทรราชโกงกินไม่ไหว
เช่นเดียวกับการจัดซื้อเครื่องบินกริฟเพนจากสวีเดนมูลค่า 1.9
หมื่นล้านบาทไม่รวมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ควบคู่ เช่น จรวดราคา 20 ล้านบาทต่อชิ้น
กระสุนซ้อมยิงมูลค่า 4 พันบาทต่อนัด ซึ่งทอ.ต้องใช้ปีละ 5 หมื่นนัด
ส่วนการซื้อรถหุ้มเกราะล้อยางจากยูเครนจ่ายเงินไปแล้วกว่า 500
ล้านบาทแต่ยังไม่เห็นรถสักคัน การจัดซื้อชุดปราบจลาจล 66
ล้านบาทจากอินโดนีเซีย ราคาต่อชุด 1.3-1.6 หมื่นบาท ทั้งๆ
ที่ไทยผลิตได้เองในราคา 9 พันบาทต่อชุดเท่านั้น
นั่นคือความอัปยศอดสูของกองทัพที่ได้โกงกินจากรุ่นสู่รุ่นไว้กับแผ่นดิน


ให้จับตา "บิ๊กป้อม" ถึงแม้จะมีข่าวว่าเป็น รมต.กระทรวงกลาโหม
เพราะยังค้างคาเรื่องการโกงกินในการจัดซื้อรถเกราะล้อยางจากยูเครนเกรงว่าพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม
ต้องติดคุกตอนแก่หรือไม่ก็ถูกประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศกระทืบตาย
ดาวดิน : ไม่มีกฎหมายใดจำกัดสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนได้Sunday, June 7, 2015

no.112 กูเป็นคนไทย

กูเกิดในประเทศไทยเป็นคนไทย กูมีบัตรประชาชนไทย กูผ่านการเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติ กูจ่ายภาษีเงินได้ให้เป็นเงินเดือนพวกมึงตลอดมา จนกระทั่งมารับจ้างทำงานที่ต่างประเทศ กูก็ยังส่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งกลับไปจุนเจือญาติพี่น้องที่เมืองไทย บัดนี้กูกลายเป็นบุคคลที่รัฐบาลเผด็จการทหารไม่ต้องการ (เดี๋ยวก็ไล่ให้กูไปอยู่ต่างประเทศถ้าหากไม่รักหรือจงรักภักดีพ่อมึง เดี๋ยวก็พยายามติดต่อรัฐบาลประเทศที่กูอยู่ให้ส่งตัวกลับประเทศไทย พวกมึงจะเอายังไงกับกูวะ)

พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเจริญพระเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์อยู่เป็นนิจ จนเป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งแผ่นดิน พระองค์ยังเปี่ยมพระเมตตาต่อผู้รับใช้ใกล้ชิดด้วยการยกฎีกาของนายเฉลียว ปทุมรส นายชิต สิงหเสนีย์ นายบุศย์ ปัทมศริน นักโทษคดีลอบปลงพระชนม์ ร. ๘ ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ทั้งสามถูกประหารชีวิต ในขณะที่ฆาตกรยังลอยนวลนั่งรถเข็นอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้.....(ต้นตระกูลนายชิต สิงหเสนีย์ คือเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ที่เข้ารับราชการตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย ร.๒ )


Last Week Tonight with John Oliver - Thailand HITLER


Thai King in Health Crisis


source: www.asiasentinel.com

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...