Tuesday, March 3, 2015

พระเจ้าแผ่นดินไทย กับ ที่ดินมหาศาลทั่วประเทศ!!!พระเจ้าแผ่นดิน ชื่อนี้บอกอะไรได้มากมาย
ล่วงมาจนปลายรัชกาลที่  9 ท่านครองผืนดินมากมายขนาดไหน?
มีผลกระทบต่อประชาชนและประเทศด้านใดบ้าง อย่างไร?No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...