Friday, March 27, 2015

เปรม ทักษิณ​ ลีกวนยู: ความเหมือนและความต่าง

เปรม ทักษิณ​ ลีกวนยู: ความเหมือนและความต่าง
เปรม ทักษิณ ลีกวนยูนักบริหาร นายกรัฐมนตรี : ความแตกต่างกูปลูกปัญญา- - - - - - - - - -พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "#อ้...
Posted by กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ on Friday, March 27, 2015

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...