Monday, March 30, 2015

เฮนรี่ คิสซินเจอร์ พูดถึง "ลี กวนยู" เรื่อง ความละเอียดอ่อนและตัวตนอันน่าประทับใจ ของมหาบุรุษ

คิสซินเจอร์ กล่าวว่า ลี กวนยู เป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ มีความใส่ใจต่อรายละเอียดที่ให้เกียรติมิตร และเป็นผู้อุทิศหัวใจให้กับอนาคตสิงคโปร์ และการช่วยเหลือประเทศที่อ่อนด้อยกว่าทั่วโลก

Dr. Henry Kissinger, former U.S. Secretary of State (1973-1977), was a close personal friend of Lee Kuan Yew's. We asked...

Posted by U.S. Embassy Singapore on Sunday, March 29, 2015
เฮนรี่ คิสซินเจอร์ พูดถึง "ลี กวนยู" เรื่อง ความละเอียดอ่อนและตัวตนอันน่าประทับใจ ของมหาบุรุษ

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...