Tuesday, March 31, 2015

ชูวิทย์​ ล่อสมจิตต์​ จอบเจ็ดสี ออกมาสารภาพโชว์โง่ ว่าเป็นสื่อเลือกข้าง


ตามลิ้งค์นี้เลย http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427781941
ชูวิทย์​ ล่อสมจิตต์​ จอบเจ็ดสี ออกมาสารภาพโชว์โง่ ว่าเป็นสื่อเลือกข้าง

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...