Monday, March 23, 2015

สิบจุดอ่อน ที่เป็น "อันตรายที่สุด" ของคนไทย

สิบจุดอ่อน ที่เป็น "อันตรายที่สุด" ของคนไทย

No comments:

Post a Comment

เชิญร่วมกันสร้างสภาประชาชน เพื่อสานพลังประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

  ท่านสนับสนุนแนวทางสร้างพลังประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศหรือไม่? หากสนใจ เชิญปาวารณาตัวผ่านดร.​ เพียงดิน รักไทย ตามลิ้งค์นี้ครับ ...